Detail zverejnenia zmluvy - 6/2016

Evidenčné číslo: 6/2016
Názov zmluvy: Zmluva č. 1612103 v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.z.
Predmet zmluvy: odmena za práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
Cena: 38.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovgram
Adresa - sídlo: Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava
IČO: 17310598
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Natália Škvareninová
Funkcia: riaditeľka SLOVGRAM-u

Dátum podpisu: 06.04.2016
Dátum zverejnenia: 06.04.2016
Dátum účinnosti: 07.04.2016
PDF príloha: