Detail zverejnenia zmluvy - 7/2016

Evidenčné číslo: 7/2016
Názov zmluvy: Zmluva o postkytnutí dotácie z vlastných príjmov ŽSK
Predmet zmluvy: poskytnutie schváleného finančného prostriedku - dotácie
Cena: 500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Žilinský samosprávny kraj
Adresa - sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO: 37803427
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Blanár
Funkcia: predseda

Dátum podpisu: 19.04.2016
Dátum zverejnenia: 19.04.2016
Dátum účinnosti: 20.04.2016
PDF príloha: