Detail zverejnenia zmluvy - 11/2016

Evidenčné číslo: 11/2016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 k dohode č. 07/§52/2015 zo dňa 4.12.2015
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa - sídlo: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Gavlák
Funkcia: poverený riadením

Dátum podpisu: 03.06.2016
Dátum zverejnenia: 03.06.2016
Dátum účinnosti: 04.06.2016
PDF príloha: