Detail zverejnenia zmluvy - 15/2016

Evidenčné číslo: 15/2016
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: nakladanie s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR-PACK, a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 11.07.2016
Dátum zverejnenia: 11.07.2016
Dátum účinnosti: 12.07.2016
PDF príloha: