Detail zverejnenia zmluvy - 14/2016

Evidenčné číslo: 14/2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo - rekonštrukcia miestneho rozhlasu a výmena elektrického rozvádzača VO v obci Veľká Čierna
Predmet zmluvy: rekonštrukcia miestneho rozhlasu a výmena el.rozvádzača verej.osvetlenia
Cena: 10.98 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: 3 Energy, s.r.o.
Adresa - sídlo: Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina
IČO: 45293619
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Martin Macura
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 01.07.2016
Dátum zverejnenia: 01.07.2016
Dátum účinnosti: 02.07.2016
PDF príloha: