Detail zverejnenia zmluvy - 16/2016

Evidenčné číslo: 16/2016
Názov zmluvy: Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č. 03/2016
Predmet zmluvy: odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
Cena: 10.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: ALL SERVICE, s.r.o.
Adresa - sídlo: Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina
IČO: 36440426
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Albert Groma
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 26.08.2016
Dátum zverejnenia: 26.08.2016
Dátum účinnosti: 27.08.2016
PDF príloha: