Detail zverejnenia zmluvy - 18/2016

Evidenčné číslo: 18/2016
Názov zmluvy: Poistná zmluva č. 245317460 zo dňa 3.10.2016
Predmet zmluvy: poistenie zodpovednosti za škodu
Cena: 68.45 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Generali Poisťovňa, a.s.,
Adresa - sídlo: Lamačská cesta 3/A, 84104 Bratislava
IČO: 35709332
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: MIENTE s.r.o,
Funkcia: poisťovateľ

Dátum podpisu: 03.10.2016
Dátum zverejnenia: 03.10.2016
Dátum účinnosti: 04.10.2016
PDF príloha: