Detail zverejnenia zmluvy - 19/2016

Evidenčné číslo: 19/2016
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
Cena: 1923.61 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 06.10.2016
Dátum zverejnenia: 06.10.2016
Dátum účinnosti: 07.10.2016
PDF príloha: