Detail zverejnenia zmluvy - 23/2016

Evidenčné číslo: 23/2016
Názov zmluvy: Dohoda č. 16/25/010/124
Predmet zmluvy: o pomoci v hmotnej núdzi
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad páce, sociálnych vecí a rodiny
Adresa - sídlo: J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Andriana Jurišová, PhD
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 24.11.2016
Dátum zverejnenia: 24.11.2016
Dátum účinnosti: 25.11.2016
PDF príloha: