Detail zverejnenia zmluvy - 3/2017

Evidenčné číslo: 3/2017
Názov zmluvy: Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu
Predmet zmluvy: Prenechanie majetku vlastníka na prevádzkovanie
Cena: 4.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Kundrík
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 24.02.2017
Dátum zverejnenia: 09.03.2017
Dátum účinnosti: 10.03.2017
PDF príloha: