Detail zverejnenia zmluvy - 5/2017

Evidenčné číslo: 5/2017
Názov zmluvy: Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 15/027/09 Dodatok č. 3
Predmet zmluvy: Výška úveru a úročenie úveru
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Marián Ševčík
Funkcia: firemný bankár

Dátum podpisu: 06.04.2017
Dátum zverejnenia: 06.04.2017
Dátum účinnosti: 07.04.2017
PDF príloha: