Detail zverejnenia zmluvy - 7/2017

Evidenčné číslo: 7/2017
Názov zmluvy: Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
Predmet zmluvy: cena za dodávku plynu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Šimčisková
Funkcia: obchodný zástupca

Dátum podpisu: 20.04.2017
Dátum zverejnenia: 24.04.2017
Dátum účinnosti: 25.04.2017
PDF príloha: