Detail zverejnenia zmluvy - 8/2017

Evidenčné číslo: 8/2017
Názov zmluvy: Rámcová dohoda č. 1810/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet zmluvy: Služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Cena: 11577.60 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: T+T , a.s.
Adresa - sídlo: Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
IČO: 36400491
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Miloslav Sokolovský
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 12.06.2017
Dátum zverejnenia: 14.06.2017
Dátum účinnosti: 15.06.2017
PDF príloha: