Detail zverejnenia zmluvy - 9/2017

Evidenčné číslo: 9/2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Oprava MK v obci Veľká Čierna
Cena: 110267.27 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: CEMIS s.r.o.
Adresa - sídlo: Bratislavská 5979/6A , 917 01 Trnava
IČO: 44605170
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Slovák
Funkcia: štatutárny orgán

Dátum podpisu: 29.06.2017
Dátum zverejnenia: 29.06.2017
Dátum účinnosti: 30.06.2017
PDF príloha: