Detail zverejnenia zmluvy - 10/2017

Evidenčné číslo: 10/2017
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí daru
Predmet zmluvy: finančný dar na obecné hody
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: AGROREGIÓN, a.s.
Adresa - sídlo: Hollého 203/50, 015 01 Rajec
IČO: 36382973
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Gabčík
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 29.06.2017
Dátum zverejnenia: 29.06.2017
Dátum účinnosti: 30.06.2017
PDF príloha: