Detail zverejnenia zmluvy - 13/2017

Evidenčné číslo: 13/2017
Názov zmluvy: Darovacia zmluva uzatvorená na základe §628 a nasl. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
Cena: 1392.58 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Nadácia Spoločne pre región
Adresa - sídlo: Framborská 12, 010 01 Žilina
IČO: 37900706
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Monika Kontšeková
Funkcia: správca nadácie

Dátum podpisu: 08.09.2017
Dátum zverejnenia: 26.09.2017
Dátum účinnosti: 27.09.2017
PDF príloha: