Detail zverejnenia zmluvy - 12/2017

Evidenčné číslo: 12/2017
Názov zmluvy: Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu (MQC)
Predmet zmluvy: Vydanie mandátneho certifikátu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Disig ,a.s.
Adresa - sídlo: Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava
IČO: 35975946
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miriam Jezikova
Funkcia: poskytovateľ v zastúpení

Dátum podpisu: 26.07.2017
Dátum zverejnenia: 31.07.2017
Dátum účinnosti: 01.08.2017
PDF príloha: