Detail zverejnenia zmluvy - 14/2017

Evidenčné číslo: 14/2017
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o dielo č. SB 27112015/1
Predmet zmluvy: platnosť odmeny za vyhotovenie Diela
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Premier Consulting EU, s.r.o.
Adresa - sídlo: Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
IČO: 48231657
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Lopata
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 26.09.2017
Dátum zverejnenia: 29.09.2017
Dátum účinnosti: 30.09.2017
PDF príloha: