Detail zverejnenia zmluvy - 15/2017

Evidenčné číslo: 15/2017
Názov zmluvy: Dodatok č. 2/2017 k Nájomnej zmluve
Predmet zmluvy: Doba nájmu a nájomné
Cena: 5000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Adresa - sídlo: Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
IČO: 31559123
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing . Radmila Zapletalová , PhD.
Funkcia: konateľka spoločnosti

Dátum podpisu: 16.10.2017
Dátum zverejnenia: 17.10.2017
Dátum účinnosti: 18.10.2017
PDF príloha: