Detail zverejnenia zmluvy - 21/2017

Evidenčné číslo: 21/2017
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Predmet zmluvy: zmena aktuálnej maximálnej rezervovanej kapacity na odbernom mieste
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
IČO: 36442151
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Rechtoríková
Funkcia: Riaditeľ divízie

Dátum podpisu: 27.10.2017
Dátum zverejnenia: 27.10.2017
Dátum účinnosti: 28.10.2017
PDF príloha: