Detail zverejnenia zmluvy - 22/2017

Evidenčné číslo: 22/2017
Názov zmluvy: Dohoda č. 17/25/010/103
Predmet zmluvy: aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: J.M.Hurbana 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Andriana Jurišová, PhD
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 30.10.2017
Dátum zverejnenia: 02.11.2017
Dátum účinnosti: 02.11.2017
PDF príloha: