Detail zverejnenia zmluvy - 27/2017

Evidenčné číslo: 27/2017
Názov zmluvy: Zmluva o nájme č. 1697/2017
Predmet zmluvy: nájom verejného vodovodu
Cena: 10.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Severoslovenské vodárne a kanalizácie ,a.s.
Adresa - sídlo: Bôrická cesta 1960 , 010 57 Žilina
IČO: 36672297
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Marián Martinček
Funkcia: výrobný riaditeľ

Dátum podpisu: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 20.12.2017
Dátum účinnosti: 01.01.2018
PDF príloha: