Detail zverejnenia zmluvy - 31/2017

Evidenčné číslo: 31/2017
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO na Opravu MK v obci Veľká Čierna
Predmet zmluvy: zmena sídla spoločnosti
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: CEMIS , s.r.o.
Adresa - sídlo: Bučany 803 , 919 28 Bučany
IČO: 44605170
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Slovák
Funkcia: štatutárny orgán

Dátum podpisu: 20.12.2017
Dátum zverejnenia: 28.12.2017
Dátum účinnosti: 29.12.2017
PDF príloha: