Detail zverejnenia zmluvy - 2/2018

Evidenčné číslo: 2/2018
Názov zmluvy: Rámcová kúpna zmluva
Predmet zmluvy: záväzné všeobecné podmienky , náležitosti a dojednania ohľadom čiastkových kúpnych zmlúv
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: ŠEVT , a.s.
Adresa - sídlo: Plynárenská 6 , 821 09 Bratislava
IČO: 31331131
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Eva Kamenská
Funkcia:

Dátum podpisu: 12.02.2018
Dátum zverejnenia: 12.02.2018
Dátum účinnosti: 13.02.2018
PDF príloha: