Detail zverejnenia zmluvy - 7/2018

Evidenčné číslo: 7/2018
Názov zmluvy: DOHODA č.18/25/52A/76 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť
Cena: 300.12 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Andriana Jurišová, PhD
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 23.04.2018
Dátum zverejnenia: 23.04.2018
Dátum účinnosti: 24.04.2018
PDF príloha: