Detail zverejnenia zmluvy - 9/2018

Evidenčné číslo: 9/2018
Názov zmluvy: Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
Predmet zmluvy: spracovanie základnej dokumentácie bezpečnostných opatrení
Cena: 100.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: BROS Computing , s.r.o.
Adresa - sídlo: Zádubnie 169 , 010 03 Žilina
IČO: 36734390
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Miroslav Bros
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 25.04.2018
Dátum zverejnenia: 03.05.2018
Dátum účinnosti: 04.05.2018
PDF príloha: