Detail zverejnenia zmluvy - 10/2018

Evidenčné číslo: 10/2018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072ZA130084
Predmet zmluvy: Úprava zmluvných podmienok , práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí NFP
Cena: 96843.75 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa - sídlo: Hraničná 12 , 815 26 Bratislava
IČO: 30794323
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Kožuch , PhD.
Funkcia: generálny riaditeľ

Dátum podpisu: 03.05.2018
Dátum zverejnenia: 14.05.2018
Dátum účinnosti: 15.05.2018
PDF príloha: