Detail zverejnenia zmluvy - 19/2018

Evidenčné číslo: 19/2018
Názov zmluvy: DOHODA č. 18/25/012/21
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností účastníkov dohody
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová , PhD.
Funkcia: riaditeľ

Dátum podpisu: 13.09.2018
Dátum zverejnenia: 13.09.2018
Dátum účinnosti: 14.09.2018
PDF príloha: