Detail zverejnenia zmluvy - 20/2018

Evidenčné číslo: 20/2018
Názov zmluvy: Zmluva o grantovom účte
Predmet zmluvy: zriadenie grantového účtu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Jana Hurinová
Funkcia: Osobný bankár

Dátum podpisu: 24.09.2018
Dátum zverejnenia: 24.09.2018
Dátum účinnosti: 25.09.2018
PDF príloha: