Detail zverejnenia zmluvy - 26/2018

Evidenčné číslo: 26/2018
Názov zmluvy: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.126/006/18
Predmet zmluvy: poskytnutie úveru
Cena: 96843.75 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Galádová
Funkcia: firemný bankár

Dátum podpisu: 24.10.2018
Dátum zverejnenia: 24.10.2018
Dátum účinnosti: 25.10.2018
PDF príloha: