Detail zverejnenia zmluvy - 13/2018

Evidenčné číslo: 13/2018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: " Vstupná brána na cintorín Veľká Čierna "
Cena: 6650.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Ondrej Rajčan
Adresa - sídlo: Ďurčina 236 , 015 01
IČO: 43511198
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ondrej Rajčan
Funkcia: štatutárny zastupca

Dátum podpisu: 21.06.2018
Dátum zverejnenia: 21.06.2018
Dátum účinnosti: 22.06.2018
PDF príloha: