Detail zverejnenia zmluvy - 33/2018

Evidenčné číslo: 33/2018
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: dielo " Detské ihrisko v obci Veľká Čierna "
Cena: 8877.36 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: PLAYSYSTEM s.r.o.
Adresa - sídlo: Rampova 4 , 040 01 Košice
IČO: 36601411
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Bavlšík
Funkcia: konateľ

Dátum podpisu: 25.10.2018
Dátum zverejnenia: 02.11.2018
Dátum účinnosti: 03.11.2018
PDF príloha: