Detail zverejnenia zmluvy - 34/2018

Evidenčné číslo: 34/2018
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu v roku 2018
Predmet zmluvy: úprava zmluvných podmienok , práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie
Cena: 8500.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa - sídlo: Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Tatiana Janečková
Funkcia: generálna tajomníčka

Dátum podpisu: 24.10.2018
Dátum zverejnenia: 08.11.2018
Dátum účinnosti: 09.11.2018
PDF príloha: