Detail zverejnenia zmluvy - 36/2018

Evidenčné číslo: 36/2018
Názov zmluvy: Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Predmet zmluvy: Vývoz pevného komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
Cena: 1.50 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: URÍK s.r.o
Adresa - sídlo: Zátočná 467/16 , 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 46619933
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Stanislav Urík
Funkcia: štatutár

Dátum podpisu: 22.11.2018
Dátum zverejnenia: 22.11.2018
Dátum účinnosti: 23.11.2018
PDF príloha: