Detail zverejnenia zmluvy - 38/2018

Evidenčné číslo: 38/2018
Názov zmluvy: DOHODA č. 18/25/50J/51
Predmet zmluvy: úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku
Cena: 3157.83 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: Hurbanova 16 , 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová , PhD.
Funkcia: riaditeľka

Dátum podpisu: 27.11.2018
Dátum zverejnenia: 27.11.2018
Dátum účinnosti: 28.11.2018
PDF príloha: