Detail zverejnenia zmluvy - 40/2018

Evidenčné číslo: 40/2018
Názov zmluvy: Dodatok č. 1/2018 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 639/2018
Predmet zmluvy: dátum použitia dotácie
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad vlády Slovenskej republiky
Adresa - sídlo: Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1
IČO: 00151513
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Tatiana Janečková
Funkcia: generálna tajomníčka

Dátum podpisu: 06.12.2018
Dátum zverejnenia: 13.12.2018
Dátum účinnosti: 14.12.2018
PDF príloha: