Detail zverejnenia zmluvy - 43/2018

Evidenčné číslo: 43/2018
Názov zmluvy: Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb
Predmet zmluvy: rekapitulácia preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Stredoslovenská energetika , a.s.
Adresa - sídlo: Pri Rajčianke 8591/4B , 010 47 Žilina
IČO: 36403008
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Michal Jaloviar
Funkcia: riaditeľ sekcie

Dátum podpisu: 21.12.2018
Dátum zverejnenia: 21.12.2018
Dátum účinnosti: 22.12.2018
PDF príloha: