Detail zverejnenia zmluvy - 1/2019

Evidenčné číslo: 1/2019
Názov zmluvy: Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: zmena jednotlivých článkov zmluvy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR - PACK , a.s.
Adresa - sídlo: Ružová dolina 6 , 821 08 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 07.01.2019
Dátum zverejnenia: 04.02.2019
Dátum účinnosti: 05.02.2019
PDF príloha: