Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
23.12.2019 Darovacia zmluva
darovanie pozemku v k.ú. Veľká Čierna parcela KNE č. 1137
36/2019
0.00 Oľga Yordanov
E. Nécseya 3169/4 , 010 08 Žilina
detail
19.12.2019 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915614
poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
35/2019
0.00 Disig , a.s.
Záhradnícka 151 , 821 08 Bratislava
detail
10.12.2019 Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2007
Zrušenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2007
34/2019
0.00 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
09.12.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
aktivácia účastníckeho programu
33/2019
20.00 Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
06.12.2019 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
32/2019
894.24 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
04.12.2019 Dohoda o zimnej údržbe miestnych komunikácií a verejného priestranstva
Zimná údržba miestnych komunikácií a verejného priestranstva
31/2019
20.00 CHALUPY AKZ , s.r.o.
Rajecká Lesná 461 , 013 15 Rajecká Lesná
detail
20.11.2019 DOHODA č. 19/25/010/53
aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
29/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
detail
20.11.2019 Zmluva o dielo
Nákup exteriérových fitness prvkov
30/2019
6,255.00 Veríme v Zábavu , s.r.o.
Pod Brezinou 86 , 911 01 Trenčín
detail
04.11.2019 Dodatok č.3/2019 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
Doba nájmu a nájomné
28/2019
5,000.00 KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
detail
31.10.2019 Zmluva o dielo č. 101/2019/08431
realizácia diela : " Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ku ihrisku "
27/2019
33,501.35 CESTY NITRA , a.s.
Murgašova 6 , 949 78 Nitra
detail
28.10.2019 Zmluva o Balíkovom účte
produkt Účet Komunál + bankové produkty
25/2019
0.00 Slovenská sporiteľňa , a.s.
Tomášikova 48 , 832 37 Bratislava
detail
28.10.2019 Darovacia zmluva
podpora a rozvoj telesnej kultúry a podpora vzdelávania
26/2019
1,530.86 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
18.10.2019 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.126/006/18 - Dodatok č. 1
zmena splatnosti Termínovaného úveru
23/2019
0.00 Prima banka Slovensko , a.s.
Hodžova 11 , 010 11 Žilina
detail
18.10.2019 Zmluva o zriadení združenia obcí
Predchádzanie vzniku BRKO produkovaných v domácnostiach
24/2019
0.00 podľa zoznamu zmluve
podľa zoznamu v zmluve
detail
14.10.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019
Nákup športovej výbavy na cvičenie v exteriéri
22/2019
3,000.00 Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 1
detail
11.09.2019 Nájomná zmluva č. 01225/2018 - PNZ - P40264/18.00
Prenájom pozemku časti KN C parc. č. 273
21/2019
40.00 Slovenský pozemkový fond
Búdková 36 , 817 15 Bratislava
detail
09.09.2019 Darovacia zmluva č.11822/2019
darovanie finančných prostriedkov
20/2019
600.00 Nadácia Pontis
Zelinárska 2 , 821 08 Bratislava 2
detail
02.08.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Biznis linka S
18/2019
14.00 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
02.08.2019 Kúpna zmluva
Gigaset A220
19/2019
9.90 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
01.08.2019 Kúpna zmluva
Gigaset A220
17/2019
9.90 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
31.07.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Balík Biznis linka M
16/2019
19.99 Slovak Telekom , a.s.
Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
detail
15.07.2019 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
15/2019
80.00 PhDr. Miloš Jarina
Bystrická 107/29 , 015 01 Rajec
detail
01.07.2019 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
14/2019
80.00 Jozef Domanický
Rozkvet 2082/175 , 017 01 Považská Bystrica
detail
28.06.2019 Rámcová dohoda na dodávku " mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
Nákup a predaj " Mäsa , údenín a mäsových výrobkov "
13/2019
0.00 BRIPET s.r.o.
Pružina 119 , 018 22 Pružina
detail
27.06.2019 Zmluva o poskytnutí daru
finančný dar
12/2019
300.00 AGROREGIÓN , a.s.
Hollého 203/50 , 015 01 Rajec
detail
24.05.2019 Dodatok č.1 Rámcovej dohody č. 1810/2017 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Úprava cien o mieru inflácie
11/2019
0.00 T +T , a.s.
Andreja Kmeťa 18 , 010 01 Žilina
detail
15.05.2019 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
10/2019
80.00 Iveta Súkeníková
Veľká Čierna 14 , 015 01
detail
06.05.2019 Poistná zmluva - zmena
Komplexné poistenie podnikateľov
9/2019
338.62 Allianz - Slovenská poisťovňa , a.s.
Dostojevského rad 4 , 815 74 Bratislava
detail
12.04.2019 Dodatok č.7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec - Šuja zo dňa 1.1.2005
cena za uloženie odpadu
8/2019
0.00 Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie
Nám. SNP 18/18 , 015 01 Rajec
detail
05.04.2019 Kúpna zmluva
vodomerná šachta
7/2019
80.00 Lucia Húdeková
Veľká Čierna 126 , 015 01
detail
26.03.2019 Dodatok č.1 k dohode č.18/25/50J/51 zo dňa 27.11.2018
zmena čl. I. , II. , III. a V.
6/2019
0.00 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16 , 010 01 Žilina
detail
13.03.2019 Zmluva o poskytnutí plaveckého výcviku
plavecký výcvik pre žiakov MŠ
5/2019
35.00 Mestské športové kluby Pov. Bystrica , s.r.o.
Športová hala sídl. SNP 2549 , 017 01 Považská Bystrica
detail
28.02.2019 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. V 11814/2018
vypustenie a doplnenie predávajúceho
4/2019
2.00 Daniela Sádecká
Veľká Čierna 57 , 015 01 Rajec
detail
13.02.2019 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
zmena účastníckeho programu
3/2019
11.00 Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8 , 821 08 Bratislava
detail
11.02.2019 Zmluva o spolupráci
možnosti použitia 2 % zo zaplatenej dane
2/2019
0.00 Nadácia Spoločne pre región
Framborská 12 , 010 01 Žilina
detail
04.02.2019 Dodatok č.2 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
zmena jednotlivých článkov zmluvy
1/2019
0.00 NATUR - PACK , a.s.
Ružová dolina 6 , 821 08 Bratislava
detail