Detail zverejnenia zmluvy - 8/2019

Evidenčné číslo: 8/2019
Názov zmluvy: Dodatok č.7 k zmluve o ukladaní odpadu na skládke PDO Rajec - Šuja zo dňa 1.1.2005
Predmet zmluvy: cena za uloženie odpadu
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Skládka odpadov Rajeckého regiónu , združenie
Adresa - sídlo: Nám. SNP 18/18 , 015 01 Rajec
IČO: 31930387
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Mgr. Anna Paulinyová
Funkcia: predseda združenia

Dátum podpisu: 01.03.2019
Dátum zverejnenia: 12.04.2019
Dátum účinnosti: 13.04.2019
PDF príloha: