Detail zverejnenia zmluvy - 12/2019

Evidenčné číslo: 12/2019
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí daru
Predmet zmluvy: finančný dar
Cena: 300.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: AGROREGIÓN , a.s.
Adresa - sídlo: Hollého 203/50 , 015 01 Rajec
IČO: 36382973
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ľuboš Gabčík
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 27.06.2019
Dátum zverejnenia: 27.06.2019
Dátum účinnosti: 28.06.2019
PDF príloha: