Detail zverejnenia zmluvy - 18/2019

Evidenčné číslo: 18/2019
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
Predmet zmluvy: Biznis linka S
Cena: 14.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovak Telekom , a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 28 , 817 62 Bratislava
IČO: 35763469
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Silvia Haburaj
Funkcia: predajca

Dátum podpisu: 02.08.2019
Dátum zverejnenia: 02.08.2019
Dátum účinnosti: 03.08.2019
PDF príloha: