Detail zverejnenia zmluvy - 21/2019

Evidenčné číslo: 21/2019
Názov zmluvy: Nájomná zmluva č. 01225/2018 - PNZ - P40264/18.00
Predmet zmluvy: Prenájom pozemku časti KN C parc. č. 273
Cena: 40.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenský pozemkový fond
Adresa - sídlo: Búdková 36 , 817 15 Bratislava
IČO: 17335345
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: JUDr. Adriana Šklíbová
Funkcia: generálna riaduteľka

Dátum podpisu: 03.09.2019
Dátum zverejnenia: 11.09.2019
Dátum účinnosti: 12.09.2019
PDF príloha: