Detail zverejnenia zmluvy - 23/2019

Evidenčné číslo: 23/2019
Názov zmluvy: Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.126/006/18 - Dodatok č. 1
Predmet zmluvy: zmena splatnosti Termínovaného úveru
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Prima banka Slovensko , a.s.
Adresa - sídlo: Hodžova 11 , 010 11 Žilina
IČO: 31575951
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Andrea Galádová
Funkcia: firemný bankár

Dátum podpisu: 18.10.2019
Dátum zverejnenia: 18.10.2019
Dátum účinnosti: 19.10.2019
PDF príloha: