Detail zverejnenia zmluvy - 27/2019

Evidenčné číslo: 27/2019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 101/2019/08431
Predmet zmluvy: realizácia diela : " Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Ku ihrisku "
Cena: 33501.35 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: CESTY NITRA , a.s.
Adresa - sídlo: Murgašova 6 , 949 78 Nitra
IČO: 34128344
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Juraj Serva
Funkcia: člen predstavenstva

Dátum podpisu: 03.10.2019
Dátum zverejnenia: 31.10.2019
Dátum účinnosti: 01.11.2019
PDF príloha: