Detail zverejnenia zmluvy - 28/2019

Evidenčné číslo: 28/2019
Názov zmluvy: Dodatok č.3/2019 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 28.11.2013
Predmet zmluvy: Doba nájmu a nájomné
Cena: 5000.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: KSR - Kameňolomy SR , s.r.o.
Adresa - sídlo: Neresnícka cesta 3 , 960 01 Zvolen
IČO: 31559123
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Peter Brtányi
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 04.11.2019
Dátum zverejnenia: 04.11.2019
Dátum účinnosti: 05.11.2019
PDF príloha: