Detail zverejnenia zmluvy - 29/2019

Evidenčné číslo: 29/2019
Názov zmluvy: DOHODA č. 19/25/010/53
Predmet zmluvy: aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
Adresa - sídlo: J. M. Hurbana 16 , 010 01 Žilina
IČO: 30794536
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: PaedDr. Adriana Jurišová , PhD.
Funkcia: riaditeľ úradu

Dátum podpisu: 06.11.2019
Dátum zverejnenia: 20.11.2019
Dátum účinnosti: 21.11.2019
PDF príloha: