Detail zverejnenia zmluvy - 30/2019

Evidenčné číslo: 30/2019
Názov zmluvy: Zmluva o dielo
Predmet zmluvy: Nákup exteriérových fitness prvkov
Cena: 6255.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Veríme v Zábavu , s.r.o.
Adresa - sídlo: Pod Brezinou 86 , 911 01 Trenčín
IČO: 46167145
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Bc. Tomáš Kyselica
Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum podpisu: 15.10.2019
Dátum zverejnenia: 20.11.2019
Dátum účinnosti: 21.11.2019
PDF príloha: