Detail zverejnenia zmluvy - 3/2020

Evidenčné číslo: 3/2020
Názov zmluvy: Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
Predmet zmluvy: Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu č. 6300140341
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: Slovenský plynárenský priemysel , a.s.
Adresa - sídlo: Mlynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava
IČO: 35815256
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Ján Valko
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 17.01.2020
Dátum zverejnenia: 17.01.2020
Dátum účinnosti: 18.01.2020
PDF príloha: