Detail zverejnenia zmluvy - 4/2020

Evidenčné číslo: 4/2020
Názov zmluvy: Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Predmet zmluvy: Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy
Cena: 0.00 EUR

Zmluvná strana I.: Obec Veľká Čierna
Adresa - sídlo: Veľká Čierna 75, 015 01 pošta Rajec
IČO: 00632724
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ján Matejička
Funkcia: starosta obce

Zmluvná strana II.: NATUR - PACK , a.s.
Adresa - sídlo: Bajkalská 25 , 821 01 Bratislava
IČO: 35979798
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Šinák
Funkcia: predseda predstavenstva

Dátum podpisu: 12.02.2020
Dátum zverejnenia: 12.02.2020
Dátum účinnosti: 13.02.2020
PDF príloha: